top of page

CWRW CREFFT

Mae ein bar yn gweini ystod drawiadol o dros 100 math o gwrw crefft gan amrywiaeth o fragdai enwog, ac rydym yn ymfalchïo mewn curadu casgliad amrywiol a chyffrous o IPA, stowt, cwrw sur a porter.

 

P'un a ydych chi'n frwd dros gwrw crefft neu'n newydd-ddyfodiad chwilfrydig, mae ein staff gwybodus yma i'ch arwain trwy ein detholiad helaeth a'ch helpu chi i ddod o hyd i'r cwrw crefft sy’n berffaith at eich chwaeth.

 

Felly, dewch i brofi byd cwrw crefft yn Bar a Siop Poteli Tŷ Seidr, lle mae ansawdd, amrywiaeth a mwynhad yn dod ynghyd ym mhob diferyn.

Hops

BRAGDAi

Rydym yn ymfalchïo mewn curadu detholiad o gwrw crefft o grŵp dethol o fragdai, rhai ohonynt wedi’u hamlygu isod. Mae pob un o’r bragdy hyn wedi’i ddewis oherwydd eu hymrwymiad i ansawdd, crefft ac arloesedd.

 

Rydym yn ymdrechu i gynnig ystod amrywiol a chyffrous o gwrw crefft i’n cwsmeriaid sy’n amlygu celfyddyd ac angerdd y gymuned bragu.

 

Galwch heibio i Bar a Siop Poteli Tŷ Seidr i brofi’r crefftwaith a blasau arbennig a gynigir i fyd cwrw crefft gan ein bragdai dethol.

bottom of page