top of page

GEMAU BWRDD

Mae ein detholiad o dros 100 o gemau bwrdd yn rhoi’r cyfle i chi gymdeithasu wyneb yn wyneb, gan ddod â chi a’ch ffrindiau ynghyd, annog cyfathrebu, a chreu ymdeimlad o gyfeillgarwch.

 

Gobeithiwn y bydd ein gemau bwrdd yn rhoi seibiant i chi o straen bywyd bob dydd, gan gynnig dihangfa feddyliol a chyfle i ymlacio.

 

P'un a yw'n noson gêm gystadleuol neu'n brofiad adeiladu tîm cydweithredol, rydym yn gobeithio y bydd ein gemau'n cyfrannu at eich lles cyffredinol trwy feithrin cysylltiadau cymdeithasol a hyrwyddo ystwythder meddwl.

Add a subheading (9).png

GEMAU SYDD AR GAEL

Mae pob un o’n gemau yn rhad ac am ddim i’w chwarae, ond gofynnwn i chi brynu diod yn y bar – mae ein prisiau’n cychwyn o 80c am ddiodydd meddal.

 

Mae gennym dros 100 o gemau bwrdd. Gweler isod sampl bach o'r hyn sydd ar gael i chi ei chwarae.

SiLFF ANDY

Roedd Andy yn ffrind i ni ac yn hoff iawn o gemau bwrdd.

Mae pob un o'r gemau ar silff Andy wedi'u rhoi gan ei weddw Lucy a'i fab Peter fel y gallant barhau i gael eu mwynhau gan bobl o'r un anian.

Isod mae sampl bach yn unig o'r gemau sydd ar gael oddi ar silff Andy.

bottom of page